Boshoek

De aankoop van de Boshoek vormde in 1974 het startschot voor de oprichting van het Groenekans Landschap. Het gebied herbergde in die tijd een korfbalveld maar dreigde bebouwd te worden en een aantal ongeruste Groenekanners besloot het ecologisch waardevolle gebied aan te kopen en in een stichting onder te brengen. Het terrein werd ingericht en beplant en vormt sindsdien een populair wandelgebied. De vreemde vorm, een soort uitstulping van het bos Voordaan, dateert uit de crisisjaren toen van de omliggende grond de bovenste laag zand werd afgegraven en verkocht door de eigenaar, een boer die zo voor extra inkomsten zorgde. Waarschijnlijk is niet het hele gebied indertijd afgegraven omdat er een verordening kwam tegen ontgronding.