QR

De Stichting 900 jaar De Bilt stimuleerde in 2013 tal van verenigingen op het gebied van o.a. sport, theater, kunst & cultuur, historie en natuur. Naar aanleiding hiervan is in samenwerking met de gemeente een tweetal initiatieven ontplooid, namelijk de plaatsing van informatieborden in de wijk Kloosterpark (De Bilt) en de wijk Vogelzang (Bilthoven).

In navolging hiervan heeft Groenekan op diverse locaties in Groenekan een soortgelijk initiatief ontplooid, namelijk locatiegebonden QR informatiebordjes. QR staat voor Quick Response en het is een variant op de streepjescode. Scan de QR-code met je smartphone en je komt direct op de website met interessante historische achtergrondinformatie over die specifieke locatie of object.

Het project ‘Informatieborden Groenekan’ is geïnitieerd door de Dorpsraad Groenekan en is toenadering gezocht richting het Groenekans landschap. Het project is daarmee een initiatief van beide instanties, waar Stichting Behoud Prinsenlaatje aansluiting heeft gevonden.

Met donaties van de gemeente De Bilt, Rotaryclub De Bilt – Bilthoven,  Rabobank Rijn en Heuvelrug, Henk van Vulpen hebben wij het project kunnen realiseren.

De QR bordjes zijn geplaatst bij:

Bos Voordaan

Molen Geesina

Hooge Kampse plas 

Schutje Bisschopswetering 

Huize Voordaan 

Belastingbomen 

Brug Kastanjelaan

Herberg de Groenekan

De Boshoek

Schutje Beukenburg

Prinsenlaan zuidzijde

‘Rustende jager’

Prinsenlaan noordzijde

Oostveense pad noordzijde

Oostveense pad zuidzijde

Download QR code reader app hieronder:

Android
Apple