QR

De Stichting 900 jaar De Bilt stimuleerde in 2013 tal van verenigingen op het gebied van o.a. sport, theater, kunst & cultuur, historie en natuur. Naar aanleiding hiervan is in samenwerking met de gemeente een tweetal initiatieven ontplooid, namelijk de plaatsing van informatieborden in de wijk Kloosterpark (De Bilt) en de wijk Vogelzang (Bilthoven).

In navolging hiervan heeft Groenekan op diverse locaties in Groenekan een soortgelijk initiatief ontplooid, namelijk locatiegebonden QR informatiebordjes. QR staat voor Quick Response en het is een variant op de streepjescode. Scan de QR-code met je smartphone en je komt direct op de website met interessante historische achtergrondinformatie over die specifieke locatie of object.

Het project ‘Informatieborden Groenekan’ is geïnitieerd door de Dorpsraad Groenekan, waarna de toenadering is gezocht richting het Groenekans landschap. Het project is daarmee een samenwerking geworden tussen beide instanties. Met hulp van donaties van de gemeente De Bilt, Rotaryclub De Bilt – Bilthoven,  Rabobank Rijn en Heuvelrug, Henk van Vulpen hebben wij in gezamenlijkheid het project kunnen realiseren.

Download QR code reader app hieronder:

Android
Apple