Over ons

Het Groenekans Landschap staat voor “Groen en Rust” in Groenekan.

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Het Groenekans Landschap met een bijzondere natuur- en cultuurhistorische doelstelling en hebben natuurgronden in eigendom in Groenekan. Het Groenekans Landschap doet er alles aan om de kwaliteit van de leefomgeving in ons mooie dorp te behouden. Daarbij staat het verbeteren van landschappelijke en ecologische elementen centraal. Ons credo is “Groen en Rust” in de ruimste zin van het woord en dit dragen wij uit aan alle betrokkenen. Ook de jeugd wordt tijdens de jaarlijkse “boomplantdag” niet vergeten.

Hoe zijn wij ontstaan?

De aanleiding voor de oprichting van het Groenekans Landschap was onrust over de bestemming van het voormalige terrein van de korfbalvereniging, de huidige Boshoek.  Een aantal Groenekanners besloot  toen een stichting op te richten om het terrein aan te kopen en zo bebouwing te voorkomen. Op 5 maart 1974 was de Stichting Het Groenekans Landschap een feit. 

Geleidelijk aan werden er meer terreinen verworven. In 1986 was dat het voormalige rioolzuiveringsterrein, gelegen naast de Boshoek en in 1994 het zuidelijke gedeelte van het voormalige korfbalveld aan de westelijke kant van de Lindelaan dat vrij kwam toen de vereniging opgeheven werd. De doelstelling bij het beheer van deze terreinen is een leefomgeving voor planten en dieren te creëren die elders in de omgeving weinig meer gevonden wordt. De Boshoek heeft een afwisselend open en gesloten begroeiing gekregen met een beperkt aantal hoger opgroeiende bomen. Dit biedt zo een contrast met het meer gesloten hoogopgaande bos van Voordaan; er leven dan ook andere vogels. Het gebied is opengesteld voor ieder die ervan wil genieten. Het voormalig rioolzuiveringsterrein is afgesloten voor het publiek om zo een rustplaats voor schuwe dieren te garanderen. Dit geldt ook voor het terrein aan de Lindenlaan en op beide terreinen bevindt zich inmiddels een dassenburcht. De laatste aanwinst (2017) is een terrein aan de Lindenlaan. Een deel van deze grond wordt weer natuur en vormt zo een uitbreiding van ons gebied achter de tennisbanen. 

Wat is onze kennis als stichting en waar staan wij?

Wij bestaan al meer dan veertig jaar en hebben inmiddels een ruime expertise op het gebied van de ingewikkelde materie ruimtelijke ordening. Als voorbeeld mag Verpleegtehuis Beukenburg dienen waarbij wij met elkaar indertijd ervoor gezorgd hebben dat woningbouw in Beukenburg plaats heeft gemaakt voor natuur. Het Groenekans Landschap heeft verder in tal van onderzoeken en projecten geparticipeerd. Voorbeelden: Vitaal Platteland, ontwikkeling van Larenstein, de molen Geesina, plan de Bilt West, de A27, beheer Bos Voordaan, de Hoogekampse Plas. Dit alles deden wij in samenwerking met de gemeente als regievoerder.

Wat signaleren wij?

Om “Groen en Rust” te verbeteren en te bewaken zijn er heel veel spelregels op gesteld, maar wie is de spelleider op dit moment? Zijn oude afspraken en zienswijzen vergeten? (A27, Veldlaan, Larenstein, …..) Regelgeving omtrent ruimtelijke ordening wordt er niet eenvoudiger op. Het Groenekans Landschap is de afgelopen jaren zoekende wie nu de regie voert op de toekomstvisie van ons dorp. De “Visie op Groenekan” hebben wij met z’n allen in 2008 gemaakt, onder regie van de gemeente en input van onze stichting. Een goed participatie proces. Wij maakten met elkaar een “Omgevingsplan” zoals dit binnenkort voor elke gebied vereist zal worden. Met elkaar waren wij onze tijd ver vooruit met gezamenlijke regie voor een omgevingsvisie op Groenekan.

Waar richten wij ons op?

De rode draad in ons beleid is de Bisschopswetering! Het historische waterlint door ons dorp vanaf Larenstein tot aan De Kikker. Alle ontwikkelingen grenzend aan dit lint bewaken wij met elkaar. De lopende projecten en aandachtsvelden zijn te benoemen:

 • Het Noorderpark.
 • De A27 en de onderdoorgang.
 • De nieuwbouw Veldlaan nr 1.
 • Het Landgoed aan de Groenekanseweg.
 • De driehoek Spoorlijn, Groenekanseweg en Larenstein.
 • De Hooge Kampse plas.
 • De groene buffer van Larenstein.
 • De ontwikkelingen rond Huize Voordaan.
 • De nieuwbouw aan de Lindenlaan.
 • De ontwikkelingen rond de hockeyclub.
 • Het beheer van het groen in ons dorp en onze eigen terreinen.

Het bestuur van het Groenekans Landschap bestaat uit: Frans de Graaf, Hanneke Vroon, Frits Jansen, Marijke Heezen, Jan Hilbert en Laurens Huisman.
De adviseurs van de stichting zijn o.a. Marc de Wild, Thijs Pons, Jørn Copijn, Nicole van Buren en Jurre Jansens van Gellicum.

De statuten van het Groenekans Landschap zijn hier in te zien.
Onze Privacy verklaring kan hier worden ingezien.