Molen Geesina

De stellingmolen Geesina dateert uit het jaar 1843. De molen, oorspronkelijk ‘De Groene Kan’ geheten, maalde tot in de dertiger jaren van de vorige eeuw op windkracht. Hoewel hij daarna nog maar weinig werd gebruikt onderging de molen in 1939 een grote renovatie. De vrouw van de toenmalige eigenaar Abraham Schuurman, Geesina, speelde een grote rol bij de verbouwing – door haar spaarzaamheid zou de restauratie mogelijk zijn geweest- en zodoende werd de molen omgedoopt tot molen Geesina.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft de goed uitgeruste molen veel gemalen. Daarna echter ging het bedrijf weer naar de Bilt (net als in de jaren 1930-1939) en werd de Geesina stilgezet tot de volgende restauratie in 1968. Maar opnieuw volgde een periode van verval, in 1994 verdwenen zelfs de wieken. Vijf jaar later droeg de familie Schuurman de molen over aan de Stichting De Utrechtse Molens. Deze zorgde voor een volledige restauratie en vanaf 2012 kon er weer gedraaid worden. Tot bleek dat er scheuren in het metselwerk zaten en de molen voor de zoveelste keer gerestaureerd moest worden, ditmaal onder leiding van het Utrechts Landschap. Daarvoor werden 42.000 IJsselsteentjes gebakken door steenfabriek  Vogelensangh in Deest. Inmiddels is de Geesina weer open en kan ze in het zomerseizoen elke zaterdag worden bezichtigd onder leiding van twee professionele molenaars. Ook is de winkel dan open. 

Molen Geesina – zomer 2018