Hooge Kampse plas

Deze plas is ontstaan door zandwinning voor de aanleg van rijksweg A27 in de jaren zeventig.  Daarna fungeerde de uitgraving min of meer als vuilnisbelt en werd er onder andere chemisch afval in gestort. Eind jaren zeventig kwam daar ook nog eens vervuilde baggerspecie uit het Amsterdam –Rijnkanaal bij wat zo nu en dan resulteerde in stankoverlast voor de omgeving. Geen wonder dus dat de plas de bijnaam ‘ het Stinkgat ’ kreeg.

In 2003 nam het Utrechts Landschap de plas in beheer en besloot deze om te vormen voor natuur en recreatie. Om de ecologische waarde te vergroten startte men een zogenaamd verondiepingsproject. Er werd ( en wordt nog steeds) bagger uit watergangen rond Utrecht gestort. De noordzijde zal uiteindelijk 1,5 meter diep zijn zodat er waterplanten op de bodem kunnen groeien. Het diepere deel aan de zuidkant wordt opgehoogd tot een diepte van maximaal tien meter. Daarnaast komen er een paar eilandjes en worden de oevers die niet steil zijn met riet beplant. Volgens plan is het project in 2020 klaar.

Hoog Kampse plas – van bovenaf gezien