Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Veldlaan 1

door

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Veldlaan 1

  • 26 april 2018 – Vooraankondiging indiening negatieve zienswijze door Groenekans Landschap bij WABO procedure
  • 2 mei 2018 – Gemeente De Bilt kondigt verlening omgevingsvergunning aan t.b.v. appartementenvilla met 6 appartementen
  • 1 juni 2018 – Groenekans Landschap dient bezwaar in naar aanleiding van vooraankondiging verlening omgevingsvergunning Veldlaan 1
  • 18 juni 2018 – Groenekans Landschap informeert dorpsgenoten via Vierklank
  • 14 november 2018 – Gemeente De Bilt verleent omgevingsvergunning
  • 4 december 2018 – Groenekans Landschap tekent bezwaar aan tegen beslissing bij rechtbank Midden-Nederland

Over de auteur


Warning: Undefined array key 0 in /home/groeneka/public_html/wp-content/themes/appointment/single.php on line 26