‘Investeren in nieuwe woningen’

door

‘Investeren in nieuwe woningen’

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om de komende jaren honderden woningen te gaan bouwen, voor een groot deel sociale- en middenhuurwoningen. 

Eind 2018 stelde de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor het zoeken van nieuwe woningbouwlocaties op gemeentegrond. Op basis daarvan stelt het college de gemeenteraad voor om op 13 locaties binnen de bebouwde kom van Bilthoven, De Bilt en Hollandsche Rading en Groenekan te gaan bouwen.

Als de gemeenteraad zich kan vinden in de plannen van het college, kan de gemeente aan de slag. Dat zal over een periode van jaren stap voor stap gaan, want de gemeente kan niet alles in een keer bouwen. Wanneer een woningbouwlocaties in ontwikkeling gaat, zullen omwonenden betrokken worden bij de plannen.

Voor het zover is, wil de gemeenteraad van inwoners horen hoe zij over de aan te wijzen woningbouwlocaties denken. Daarvoor is de hoorzitting van donderdag 10 oktober vanaf 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis bedoeld. Inwoners en anderen die het woord willen voeren, kunnen zich tot en met woensdag 9 oktober a.s. aanmelden bij de griffie van de gemeenteraad via raadsgriffie@debilt.nl of (030) 22 89 461.

Het Groenekans Landschap heeft kennis genomen van de voorgenomen locatie in Groenekan, te weten het ‘Bosje’ Vijverlaan – Kastanjelaan, en heeft (nog) geen extra informatie ontvangen vanuit de gemeente. Wij ons beraden over onze bemoeienissen in deze procedure.

Voor meer informatie over de plannen verwijzen we u door naar de gemeentewebsite en de aankondiging in de Vierklank van week 40 (pag 18) .

Over de auteur


Warning: Undefined array key 0 in /home/groeneka/public_html/wp-content/themes/appointment/single.php on line 26