Woningbouw opgave Groenekan

door

Woningbouw opgave Groenekan

Het Groenekans Landschap zet zich in voor natuur, landschap en cultuurhistorie in en rondom
Groenekan. Doel daarbij is de groene leefomgeving in stand te houden en de landschappelijke
en ecologische elementen te verbeteren. Daarom richt het zich met name op de groene
taakstelling in de stadsregio Utrecht. Dat houdt onder andere in: bescherming van de
ecologische hoofdstructuur, de landschappen met hun uitgestrekte kavels, de historie van het
landschap waaronder de Hollandse Waterlinie.

Het Groenekans Landschap heeft begrip voor de knellende problematiek rond woningbouw
voor gemeente de Bilt. De gemeente bestaat uit zes kernen waarbij er echter maar twee, te
weten Maartensdijk en De Bilt, mogelijkheden bieden voor een zogenaamde wooncarrière. Dat
wil zeggen dat in een dorpskern plek is voor alle doelgroepen van starter tot oudere en dat er
bovendien voorzieningen zijn zoals winkels alsmede openbaar vervoer met verbindingen in de
stadsregio. Ook in regionaal opzicht heeft de gemeente rekening te houden met de
uitgangspunten die de stadsregio Utrecht hanteert ten aanzien van de verdeling van woningen.
Dat betekent dat nieuwbouwwoningen niet gegarandeerd bestemd zijn voor bijvoorbeeld
starters uit de gemeente De Bilt of Groenekan maar dat zij uit de hele regio kunnen komen.
Woningbouw is evenals Natuur en Landschap beleid met een regionale opgave.
Onze visie op het proces op basis van het gehanteerde format van de gemeente voor
de dorpskernen, zoals gepubliceerd op de website van gemeente De Bilt, treft u hier aan.

Over de auteur


Warning: Undefined array key 0 in /home/groeneka/public_html/wp-content/themes/appointment/single.php on line 26