Schutje Beukenburg

Het schutje hoorde oorspronkelijk bij het hier ooit gelegen landhuis Beukenburg. De vroegste afbeelding van het gelijknamige landgoed staat al op een provinciale kaart uit 1696, toen er  nog sprake was van een herenboerderij met zo’n 45 hectare aan landerijen en aangelegd bos. In 1810 kwam het landgoed in andere handen en maakte de nieuwe eigenaar er grotendeels een Engels landschapspark van met slingerende paden, gazons en kleine bosjes. De boerderij werd verbouwd tot een groot landhuis maar dit werd in 1925 afgebroken omdat de opbrengsten van het landgoed niet meer voldoende waren om het enorme pand in stand te houden. Wel bleven de stallen en een boerderij aan de Nieuwe Wetering. Ook is er nog de vijver in het bos, een restant van de vroegere eendenkooi. In dit stelsel van watergangen zwommen tamme eenden om zo hun wilde soortgenoten te lokken voor de jacht. Rond 1900 liet Jonkheer Twiss Quarles van Ufford het schutje bouwen om zo het water van zijn eendenkooi op peil te houden.