Beeld bepalende boom schoolplein Nijepoort te Groenekan

door

Beeld bepalende boom schoolplein Nijepoort te Groenekan

Zaterdag 12 mei 2018 is door de krakers van de scholen in Groenekan “open-dag” gehouden waarbij tal van activiteiten waren aangekondigd op het terrein van de voormalige school De Nijepoort. Wij als bestuur van het Groenekans Landschap hebben een bezoek gebracht aan deze groep mensen omdat wij bezorgd waren over de beeld bepalende boom op het voormalige schoolplein.

Naar aanleiding van dit bezoek heeft Het Groenekans Landschap de gemeente verzocht om beschermde maatregelen te treffen voor beeldbepalende boom schoolplein Nijepoort.

Over de auteur


Warning: Undefined array key 0 in /home/groeneka/public_html/wp-content/themes/appointment/single.php on line 26