Opgroeien met bomen in Groenekan

doorMarijke Heezen

Opgroeien met bomen in Groenekan

Groene leefomgeving kinderen staat centraal tijdens de Boomfeestdag

Op 20 maart a.s. planten kinderen samen met het Groenekans Landschap in Groenekan
bomen tijdens de Boomfeestdag. In het Boomfeestdag-jaarthema ‘Opgroeien met
bomen’ staat de leefomgeving van kinderen centraal. Kinderen die opgroeien in het
groen bewegen meer, ervaren minder stress, ademen schonere lucht in, kunnen zich
beter concentreren op school en hebben meer sociale contacten.

Leerlingen van basisschool de Nijenpoort gaan onderzoeken waarom het belangrijkén fijn
is om op te groeien in een omgeving met bomen. Ook ontdekken ze hoe bomen
opgroeien en welke functies bomen gedurende hun leven vervullen. Natuurlijk gaan de
kinderen ook zelf bomen planten om zo te zorgen dat ze met bomen kunnen opgroeien.

Groenekan kleurt groen
Samen met de gemeente worden een aantal bomen geplant in Bos Voordaan waar
oude bomen plaats maken voor jonge bomen.
De Kinderen van groep 8 krijgen vooraf instructies op welke wijze zij handtekeningen
kunnen plaatsen op hun tekening die in een koker onder de nieuwe boom worden
geplaatst.

Boomfeestdag-plantseizoen
Het Boomfeestdag-plantseizoen loopt van 15 november 2023 tot en met 20 maart 2024.
Medewerkers van gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven en scholen zetten zich in om
kinderen in aanraking te brengen met de natuur. Dat gebeurt door het planten van
bomen, maar ook door het organiseren van excursies met de (stads-) boswachter en door
gastlessen van bijvoorbeeld een boomkweker of een landschapsarchitect. Het
Groenekans Landschap verzorgd ook een les op school De Nijenpoortop de
boomfeestdag waarbij natuurlijk Groenekan centraal staat.


Boomfeestdag: ieder kind een boom
Onder het motto ‘ieder kind een boom’ wil Stichting Nationale Boomfeestdag ieder kind
in Nederland in staat stellen een boom te planten en inzicht te krijgen in wat bomen en
de natuur voor ons betekenen. Jaarlijks planten tijdens een van de vele Boomfeestdagen
ruim 100.000 kinderen meer dan 200.000 bomen en struiken.
Al sinds 1957 ontdekken kinderen zo dat ze heel laagdrempelig zelf iets kunnen doen voor
een beter klimaat en voor een gezonde, prettige leefomgeving. Het stimuleert hen
bovendien om duurzame keuzes te maken en zich in te zetten voor de natuur.

Dit persbericht is per mail verzonden aan de vrienden van het Groenekans Landschap en
de locale pers, De Vierklank en Biltsche Courant.

Over de auteur

Marijke Heezen author

Geef een reactie