Bijeenkomst klankbordgroep Hooge Kampse Plas

door

Bijeenkomst klankbordgroep Hooge Kampse Plas

Hierbij het verslag van de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep van 26 maart.

Belangrijke punten zijn:

Er wordt verwacht dat de grondaanvoer deze zomer voltooid zal zijn en dat de oplevering in het najaar of volgend voorjaar plaatsvindt.

De oeverzwaluwwand is inmiddels klaar. De bedoeling is dat de zwaluwen nu daar de voorkeur aan geven om hun nesten te graven i.p.v. de zanddijken. Mocht dat laatste het geval zijn dan mag niet meer van de betreffende dijk gebruik gemaakt worden en komt er vertraging.

De afwerking van de eilandjes is nog steeds een issue. Eigenlijk zijn ze met onvoldoende voedselarm zand afgewerkt. Wilgen slaan te gemakkelijk op en groeien hard waardoor de functie voor steltlopers etc. in het gedrang komt. Utrechts Landschap gaat zich er over geraden. Mogelijk wordt regelmatig een beroep gedaan op vrijwilligers uit de omgeving om op geregelde tijden opslag te verwijderen.

Over de auteur


Warning: Undefined array key 0 in /home/groeneka/public_html/wp-content/themes/appointment/single.php on line 26