QR borden geplaatst in Groenekan

door

QR borden geplaatst in Groenekan

Het project ‘Informatieborden Groenekan’ is geïnitieerd door de Dorpsraad Groenekan, waarna de toenadering is gezocht richting Stichting Groenekans Landschap. Het project is daarmee een samenwerking geworden tussen beide instanties. Later is ook Stichting Behoud Prinsenlaantje onderdeel geworden van dit initiatief.

Deze samenwerking heeft erin geresulteerd dat (verspreid over Groenekan en met hulp van sponsor Henk van Vulpen) op maandag 23 december 2018 alle palen zijn geplaatst, waarna op vrijdag 8 maart 2019 ook de Quick Reference (QR) bordjes en het grote informatiebord zijn aangebracht.

Over de auteur