QR bordjes geplaatst in Groenekan

door

QR bordjes geplaatst in Groenekan

Het project ‘Informatieborden Groenekan’ is geïnitieerd door de Dorpsraad Groenekan, waarna de toenadering is gezocht richting Stichting Groenekans Landschap. Het project is daarmee een samenwerking geworden tussen beide instanties. Later is ook Stichting Behoud Prinsenlaantje onderdeel geworden van dit initiatief.

Deze samenwerking heeft erin geresulteerd dat (verspreid over Groenekan en met hulp van sponsor Henk van Vulpen) op maandag 23 december 2018 alle palen zijn geplaatst, waarna ook de Quick Reference (QR) bordjes zijn geplaatst. Het grote informatiebord bij het viaduct (A27) wordt op vrijdag 8 maart om 16:00 u feestelijk onthuld!

Over de auteur


Warning: Undefined array key 0 in /home/groeneka/public_html/wp-content/themes/appointment/single.php on line 26