Bijzondere vogels in en rond Groenekan

door

Bijzondere vogels in en rond Groenekan

Geannoteerde lijst met opmerkelijke vogels per gebied, door Thijs Pons

Gebaseerd op eigen waarnemingen en Waarneming.nl.

Groenekan en directe omgeving

Groene Specht
Deze spechtensoort wordt in en om het dorp regelmatig waargenomen. Vaak is het karakteristieke “lachen” te horen. Hij broedt wel in uitgehakte holten in bomen, maar zoekt z’n favoriete voedsel, mieren, op de grond.H

Havik
Deze felle rover zit nogal eens achter de houtduiven en vogels van vergelijkebare grootte aan. Ook postduiven en (kleinere) kippen zijn niet veilig. Het is een grotere uitvoering van de sperwer die het op vogels van het formaat Huismus gemunt heeft.B

Boomvalk
Dit is een andere roofvogel die zich nog wel eens in het dorp en omgeving vertoont. Aan de oostzijde verzamelen de zwaluwen zich in augustus en september voordat ze op trek gaan. Dan moeten vooral de jonge vogels goed uitkijken.

Ransuil
Diverse keren heeft deze uil in en om het dorp gebroed. Als de jongen groot genoeg zijn maar nog niet kunnen vliegen gaan ze al wel het nest uit. Dan worden de ouders s ’avonds door flink geschreeuw aangemoedigd om muizen te vangen.

Bosuil
Vooral in de broedtijd, het (zeer) vroege voorjaar, is de karakteristieke uilenroep te horen. Dat lijkt wat af te nemen de laatste jaren.

Goudvink en Appelvink
Deze niet alledaagse vinkensoorten vertonen zich nogal eens in en om het dorp. Vooral het mannetje van de Goudvink is heel opvallend met z’n knalrode borst.

Hooge Kampse Plas

Eenden
Er zijn veel soorten die hier overwinteren. De diepe plas vriest niet zo snel dicht en biedt voedsel en/of een rustplaats. Naast algemene soorten zoals de Wilde Eend, Kuifeend, Tafeleend, Krakeend, Smient en Wintertaling, zijn ook nog wel eens minder alledaagse soorten te zien zoals Brilduiker en Nonnetje. Vooral de laatste die van vis moet hebben, is prachtig wit met zwarte tekening.

IJsvogel
Er wordt nog wel eens een blauwe schicht waargenomen. Ook zit er wil eens een op een tak boven het water op de uitkijk voor een visje.

Watersnip
De nieuw aangelegde eilandjes trekken al doortrekkers en overwinteraars zoals b.v. groepjes Watersnippen. Ze zijn niet zo groot en hebben nogal een schutkleur waardoor ze niet meteen opvallen.

Kleine Plevier
Dit is een vrij zeldzame vogel die broedt op kale zandige bodem. Al een aantal jaren maakt een paartje gebruik van de dammen die aangelegd zijn i.v.m. de verondieping. Daar moet dan rekening mee gehouden worden met de werkzaamheden.

Oeverzwaluw
Ook deze vogels maken gebruik van de zandige dammen die tijdelijk in de plas liggen. In het talud worden gaten gegraven tot een meter diep waar de jongen grootgebracht worden. Ook daarvoor worden de werkzaamheden ter plaatse stilgelegd. Er wordt een oeverzwaluwwand aangelegd om ook na de beëindiging van het project een broedplaats voor deze vogels te kunnen bieden.

Beukenburg

Zwarte Specht
Deze grote spechtensoort wordt nogal eens waargenomen. Hij hakt met gemak een flink nestholte uit in hard beukenhout.

Fluiter
Er broedt regelmatig een paartje van de kleine vogeltjes met hun karakteristieke zang. 

Ruigenhoekse en Gagelpolder

Purperreiger
Deze reiger die wat kleiner is dan de bekende Blauwe Reiger broedt in Tienhoven, maar zoekt z’n voedsel in de omringende weidegebieden. Zo kun je hem ook in onze omgeving tegenkomen. Wel alleen in de zomer, want hij overwintert in Afrika.

Rietzanger
In het voorjaar klimt hij in een rietstengel en brengt zijn zang ten gehore. Dat lijkt een beetje op dat van de Kleine Karekiet, maar is wel melodieuzer. Met opengesperde snavel is de oranje keel goed te zien.

Blauwborst
Deze zangvogel moet het ook van vochtige gebieden hebben. Hij lijkt op een Roodborst, maar zoals de naam al zegt, dan met een blauwe borst.

Over de auteur


Warning: Undefined array key 0 in /home/groeneka/public_html/wp-content/themes/appointment/single.php on line 26